Điện Mặt Trời

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-1960A (60W)

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-1960A (60W)

Giá: 1,120,000 đ
+ Công suất đèn: 60W.
+ Công suất tấm pin: 12w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 150m2.
+ Thời gian sáng: 18-20h liên tục.
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời M-200/N (200W)

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời M-200/N (200W)

Giá: 2,090,000 đ
+ Công suất đèn: 200W.
+ Công suất tấm pin: 5v/50w.
+ Thời gian chiếu sáng: >12h.
+ Dung lượng PIN: 44.000mAh Li-Pin.
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời M-100/N (100W)

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời M-100/N (100W)

Giá: 1,830,000 đ
+ Công suất đèn: 100W.
+ Công suất tấm pin: 5v/40w.
+ Thời gian chiếu sáng: >12h.
+ Dung lượng PIN: 33.000mAh Li-Pin.
Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8860 (60W)

Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8860 (60W)

Giá: 945,000 đ
+ Công suất đèn: 60W.
+ Công suất tấm pin: 20w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 120m2.
+ Thời gian sáng: 10-14h liên tục.
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-Z200 (200W)

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-Z200 (200W)

Giá: 2,600,000 đ
+ Công suất đèn: 200W.
+ Công suất tấm pin: 60w.
+ Thời gian chiếu sáng: 14-20h.
+ Dung lượng PIN: 72.000mAh Li-Pin.
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-699 (200W)

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-699 (200W)

Giá: 2,000,000 đ
+ Công suất đèn: 200W.
+ Công suất tấm pin: 45w.
+ Thời gian chiếu sáng: >20h.
+ Dung lượng PIN: 36.000mAh Li-Pin.
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-798 (200W)

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-798 (200W)

Giá: 2,500,000 đ
+ Công suất đèn: 200W.
+ Công suất tấm pin: 55w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 250m2.
+ Thời gian sáng: 14-18h liên tục.
Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-66100 (100W)

Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời JD-66100 (100W)

Giá: 1,800,000 đ
+ Công suất đèn: 100W.
+ Công suất tấm pin: 35w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 250m2.
+ Thời gian sáng: 10-14h liên tục.
Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8200 (200W)

Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8200 (200W)

Giá: 1,490,000 đ
+ Công suất đèn: 200W.
+ Công suất tấm pin: 45w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 300m2.
+ Thời gian sáng: 10-14h liên tục.
Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8840 (40W)

Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8840 (40W)

Giá: 785,000 đ
+ Công suất đèn: 40W.
+ Công suất tấm pin: 16w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 90m2.
+ Thời gian sáng: 10-14h liên tục.
Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8825 (25W)

Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8825 (25W)

Giá: 580,000 đ
+ Công suất đèn: 25W.
+ Công suất tấm pin: 12w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 60m2.
+ Thời gian sáng: 10-14h liên tục.
 
Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8800 (100W)

Đèn Led Năng Lượng Mặt Trời JD-8800 (100W)

Giá: 1,300,000 đ
+ Công suất đèn: 100W.
+ Công suất tấm pin: 35w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 200m2.
+ Thời gian sáng: 10-14h liên tục.
Đèn Buld Năng Lượng Mặt Trời JD-X50 (50W)

Đèn Buld Năng Lượng Mặt Trời JD-X50 (50W)

Giá: 280,000 đ
+ Công suất đèn: 50W.
+ Công suất tấm pin: 16w.
+ Phạm vi chiếu sáng: 50m2.
+ Thời gian sáng: 6-10h liên tục.
Đối tác 1
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
0935.66.62.62
Về đầu trang