Bộ Khóa Cổng HomeProSec

BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPRO-V1B4

BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPRO-V1B4

Giá: 11,900,000 đ
+ 01 khóa cổng hợp kim sang trọng.
+ 01 khóa từ hút.
+ 01 đầu đọc vân tay ngoài trời.
+ 01 hộp che vân tay.
BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V2B5

BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V2B5

Giá: 9,300,000 đ
+ 01 khóa cổng hợp kim sang trọng.
+ 01 khóa từ hút 600lbs + bát chuyên dụng.
+ 01 đầu đọc vân tay có màn hình (sử dụng trong nhà).
+ 10 thẻ từ móc khóa.
BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1B4

BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1B4

Giá: 6,800,000 đ
+ 01 Khóa cổng hợp kim sang trọng.
+ 01 Bộ nguồn chuyên dụng 12v5a (có hỗ trợ cổng sạc acquy).
+ 01 Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mật mã (sử dụng trong nhà).
+ 10 Thẻ từ nhựa trắng.
BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1B3

BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1B3

Giá: 6,300,000 đ
+ 01 Khóa cổng hợp kim sang trọng.
+ 01 Bộ nguồn chuyên dụng 12v5a (có hỗ trợ cổng sạc acquy).
+ 01 Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mật mã (sử dụng trong nhà).
+ 05 Thẻ từ nhựa trắng.
BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1B2

BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1B2

Giá: 5,900,000 đ
+ 01 Khóa cổng hợp kim sang trọng.
+ 01 Bộ nguồn chuyên dụng 12v5a (có hỗ trợ cổng sạc acquy).
+ 01 Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mật mã (sử dụng trong nhà).
+ 05 Thẻ từ nhựa trắng.
BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1C

BỘ KHÓA CỔNG HOMEPROSEC HPS-SLPLUS-V1C

Giá: 4,900,000 đ
+ 01 Khóa cổng hợp kim sang trọng.
+ 01 Bộ nguồn chuyên dụng 12v5a (có hỗ trợ cổng sạc acquy).
+ 01 Đầu đọc vân tay, thẻ từ, mật mã (sử dụng trong nhà).
+ 05 Thẻ từ nhựa trắng.
Đối tác 1
Đối tác 3
Đối tác 2
Đối tác 4
Đối tác 5
Đối tác 6
0935.66.62.62
Về đầu trang